setVal(wylaczSklep,1) == 1 AND $obj->loginGroup() != 'administratorzy' and $aktualnaStrona<>'stronaWylaczona.php') { $strona=adresStrony($obj->selLan); header('Location: '.$strona.'stronaWylaczona.php'); die(); } $url=parse_url($obj->setVal('strona')); $strona=parse_url($_SERVER['REQUEST_URI']); $strona=str_replace($url['path'], '', $strona['path']); $brak=true; $obj->start("SELECT idRzeczy, idKategorii, alias, przekierowanie from Aliasy where alias= replace('".$obj->preData($strona)."','%60','`') order by id desc limit 1"); if($obj->rowsCount==0) { $obj->start("SELECT idRzeczy, idKategorii, alias, przekierowanie from Aliasy where alias= replace('".$obj->preData(urldecode($strona))."','%60','`') order by id desc limit 1"); } if($obj->rowsCount==0) { $obj->start("SELECT idRzeczy, idKategorii, alias, przekierowanie from HistoriaAliasow where alias= replace('".$obj->preData(urldecode($strona))."','%60','`') limit 1"); } if($obj->rowsCount>0) { $przekierowanie=$obj->dbVal('przekierowanie'); if($obj->dbVal('idRzeczy')>0) { $idRzeczy=(int)$obj->dbVal('idRzeczy'); $obj->start("SELECT ifnull(DK.idKategoria,0) as idKategorii from Towary Tw left join DowiazaniaKategorii DK on Tw.id=DK.idRzeczy where Tw.ukryty<>1 and Tw.id='".$idRzeczy."' order by DK.priorytet desc, DK.id asc limit 1"); if($obj->rowsCount>0) { if($przekierowanie==1 or NOFRIENDLINKS==1) { $obj->itemNameField='nazwa'; $obj->itemTable='Towary'; $obj->lanTable='JezykiAsortyment'; $obj->itemIdField='id'; $obj->parField='idRzeczy'; $obj->rewLinkExt=".html"; $obj->rewLink="true"; $adresZasobu=$obj->setVal('strona').$obj->rewItemLink($idRzeczy, $obj->dbVal('idKategorii')); header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$adresZasobu); die(); } $_REQUEST['item']=$idRzeczy; $_REQUEST['kat']=(int)$obj->dbVal('idKategorii'); $_SERVER['PHP_SELF']='szczegolyProduktu.php'; require_once('szczegolyProduktu.php'); $brak=false; } } elseif($obj->dbVal('idKategorii')) { $idKategorii=(int)$obj->dbVal('idKategorii'); $obj->start("select K.id from Kategorie K where K.id='".$idKategorii."' limit 1"); if($obj->rowsCount>0) { if($przekierowanie==1 or NOFRIENDLINKS==1) { $obj->itemNameField='nazwa'; $obj->catTable='Kategorie'; $obj->lanCatTable='JezykiKategorieAsortymentu'; $obj->catIdField='id'; $obj->parField='idKategorii'; $obj->rewLinkExt=".html"; $obj->rewLink="true"; $obj->showHid="true"; $adresZasobu=$obj->setVal('strona').$obj->rewItemLink(0, $idKategorii); header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$adresZasobu); die(); } $_REQUEST['item']=0; $_REQUEST['kat']=(int)$idKategorii; $_REQUEST['resetItem']=1; $_SERVER['PHP_SELF']='listaProduktow.php'; $_SERVER['SCRIPT_NAME']=str_replace( basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']),'listaProduktow.php',$_SERVER['SCRIPT_NAME']); require_once('listaProduktow.php'); $brak=false; } } } if($brak) { header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'].' 404 Not Found'); require_once(HTML_DIR."/layout.php"); require_once(chkPath("cusConBody.php")); echo layout_top_popup(); $layout='
'; $layout.=cusConBody('404',''); $layout.='
'; echo $layout; echo layout_bottom_popup(); } ?>