'przekierowanie.php' && (int)$_REQUEST['kat']>0 && strpos($_SERVER['QUERY_STRING'],'&')===false && NOFRIENDLINKS!=1 && empty($_REQUEST['gclid'])) { $obj=new Element(); $obj->multiLan(); $obj->start("select alias, przekierowanie from Aliasy where idKategorii='".(int)$_REQUEST['kat']."' and idJezyka='".$obj->selLan."' and alias<>'' and przekierowanie=2 order by id asc limit 1"); if($obj->dbVal('przekierowanie')=='2' ) { $obj->itemNameField='nazwa'; $obj->catTable='Kategorie'; $obj->lanCatTable='JezykiKategorieAsortymentu'; $obj->catIdField='id'; $obj->parField='idKategorii'; $obj->rewLinkExt=".html"; $obj->rewLink="true"; $adresZasobu=adresStrony($obj->selLan).$obj->rewItemLink(0, (int)$_REQUEST['kat']); header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$adresZasobu); die(); } } require_once(HTML_DIR."/layout.php"); require_once(chkPath("itemList.php")); echo layout_top(); echo $itemList; echo layout_bottom(); ?>