'przekierowanie.php' && (int)$_REQUEST['item']>0 && NOFRIENDLINKS!=1 && empty($_REQUEST['gclid'])) { $obj=new Element(); $obj->multiLan(); $obj->start("select alias, przekierowanie from Aliasy where idRzeczy='".(int)$_REQUEST['item']."' and idJezyka='".$obj->selLan."' and alias<>'' and przekierowanie=2 order by id asc limit 1"); if($obj->dbVal('przekierowanie')=='2' ) { $obj->itemNameField='nazwa'; $obj->itemTable='Towary'; $obj->lanTable='JezykiAsortyment'; $obj->itemIdField='id'; $obj->parField='idRzeczy'; $obj->rewLinkExt=".html"; $obj->rewLink="true"; $adresZasobu=adresStrony($obj->selLan).$obj->rewItemLink((int)$_REQUEST['item']); header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$adresZasobu); die(); } } if(is_numeric($_REQUEST['idAtrybutu']) and is_numeric($_REQUEST['wartoscAtrybutu']) and is_numeric($_REQUEST['idRzeczy'])) { $selItemAtrTab[$_REQUEST['idAtrybutu']]=$_REQUEST['wartoscAtrybutu']; echo traString(atrybutyWybierane($_REQUEST['idRzeczy'],'',$selItemAtrTab)); die; } $id=(int)$_REQUEST[item]; require_once(chkPath("opiForm.php")); require_once(HTML_DIR."/layout.php"); require_once(chkPath("detCard.php")); echo layout_top(); echo $detCard; echo layout_bottom(); ?>